بایگانی‌ها موضوع شناسی - صفحه 6 از 6 - رسانه انقلاب

موضوع شناسی

تاملی بر نحوه حضور جبهه انقلاب در عرصه سایبر

حزب اللهی سایبری بخواند

حزب اللهی سایبری بخواند

تاملی بر نحوه حضور جبهه انقلاب در عرصه سایبر+ویدئو

این روزها عالم مجاز و فضای مجاز خیمه سنگینی بر جبهه انقلاب زده است. همه چیز زیر سایه عالم سایبر معنا پیدا می‌کند. از حرف ایجابی گرفته تا حرف سلبی. درجبهه…

۱۸ مرداد ۱۳۹۶

فوتبال، سلبریتی بی‌مهار

تاملی بر فوتبال و سلبریتی رسانه‌ای حاکم بر آن

فوتبال خرده فرهنگی است که در عصر حاضر ظهور پیدا کرده است. ورزیدگی و حرکت جزو طبیعت انسان است. ورزش مفهومی است که در شکل فیزیکی و جسمانی آن انسان را با…

۱۵ مرداد ۱۳۹۶
تأملی بر جهان‌پدیداری اوتوپیا و جامعه هجری

معماری وحشی، معماری فطری

تأملی بر جهان‌پدیداری اوتوپیا و جامعه هجری

شهر تهران اگر می‌خواهد ام القرای جهان اسلام باشد باید روح و جسم خویش را از اندیشه و صورت معماری یک‌جانشین غربی بزداید و چهره ی جدیدی از خود بنمایاند. رهبری.

۱۵ مرداد ۱۳۹۶
رسانه مجرایی برای نفوذ

رسانه مجرایی برای نفوذ

بررسی وضعیت رسانه ای سند 2030

نسل امروز را می‌توان مسامحتا نسل رسانه نامید. قبل انقلاب که هنوز آن‌ چنان زیست رسانه‌ای فراگیر نبود، کتاب و مطبوعات و تا حدودی رادیو تلویزیون بودند که بار..

۱۲ مرداد ۱۳۹۶
آتش به اختبار- تأملی بر ماهیت دانشجوی آتش به اختیار

دانشجوی انقلابی؛ مظهر آتش به اختیاری

تأملی بر ماهیت دانشجوی آتش به اختیار / آتش به اختیار در رسانه ۱

شاید آتش به اختیاری مفهومی تازه در ادبیات رهبری باشد؛ اما با بررسی بیانات ایشان در می‌یابیم که ایشان به نحوه مواجهه و کنش در میدان و عملکرد افسران جنگ …

۰۹ مرداد ۱۳۹۶
هنرمند انقلابی هنرمند ایدئولوژیک

هنرمند انقلابی، ایدئولوژی انقلابی

لزوم حضور ایدئولوژی در آثار هنرمند انقلابی

توقع از هنرمند انقلابی بالاست. گروهی می‌پندارند همه‌ی ابزارها محیاست و هنرمند باید دست بجنباند و خلق اثر کند، این توقع عرفی جریان انقلابی است. گروهی دیگر…

۰۴ مرداد ۱۳۹۶
رسانه- تأملی بر چرایی پخش تصاویر بی‌حجاب مجری تلویزیون

رسانه‌ها و کوبش بر طبل بی‌حیایی

تاملی برچرایی پخش تصاویر بی حجاب مجری تلویزیون

رسانه‌ها در گذشته تا این میزان به طبل بی‌حیایی و رسوایی نمی‌کوفتند، ظرفیت رسانه در گذشته هم اقتضای همین امر را می‌کرد. این که رسانه‌ها در ادوار تاریخی…

۰۳ مرداد ۱۳۹۶
هویت - جایگاه سلبریتی‌های هنری و رسانه‌ای در هویت اسلامی و ایرانی

مراجع تقلید جدید

جایگاه سلبریتی‌های رسانه‌ای در هویت اسلامی و ایرانی

هویت اساساً مقوله‌ای فرهنگی است که ممکن است مدت‌های مدید پس از دگرگونی در تابعیت سیاسی افراد همچنان شاخص آنها باقی بماند. در عین حال به این نکته هم …

۰۳ مرداد ۱۳۹۶
بانک و تبلیغات و حکمت رسانه

رسانه‌ها؛ افسران نرم نهادهای مالی سرمایه داری

تأملی بر چهره رسانه‌ای بنگاه‌های سرمایه‌داری

این تبلیغات و تاثیر هژمون آنها در بازه‌های زمانی بر رشد و تکثر خود در سطح عالم افزودند به گونه‌ای که معیشت انسانها به این موسسات مالی گره خورده است …

۳۱ تیر ۱۳۹۶

Top