رسانه تلویزیون - رسانه انقلاب

تلویزیون

شهدای منا

«قربانگاه» از فاجعه منا می‌گوید

«قربانگاه» از فاجعه منا می‌گوید

به گزارش رسانه انقلاب، در مستند «قربانگاه» با تعدادی از بازماندگان قربانیان فاجعه منا که از اهالی گنبد کاووس و بندرترکمن هستند گفتگو می شود. در این مستند شاهدان عینی فاجعه منا از چگونه رخ دادن چنین حادثه ای سخن می گویند. برخی از آنها به این نکته اشاره می کنند که هموطنان شان را

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

Top