خرداد ۱۳۹۷ - رسانه انقلاب

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

شکست فرهنگی ما در تولید کتاب جذاب برای نوجوانان

یک فاجعه فرهنگی

یک فاجعه فرهنگی

شکست فرهنگی ما در تولید کتاب جذاب برای نوجوانان

اما اینجا درست در قلب تهران، نه در توکیو، نوجوانان ایرانی و نه ژاپنی درست در روز اول نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، راس ساعت ٩ صبح درست یک ساعت قبل از گشایش درهای سالن ناشران خارجی، در مصلای تهران، صف‌های طویلی تشکیل داده بودند. به محض باز شدن درها، نوجوان‌های ١٢ تا ١٨ ساله در جلوی غرفه تجمع کرده بودند و مانگاهای ژاپنی را با سرعت بر می‌داشتند. هر کدام چند جلد در دست‌شان گرفته بودند. خیلی‌ها تعداد مانگاهایی که برداشته بودند آنقدر زیاد بود که چانه‌شان را روی کتاب‌های تلنبار شده روی دست‌شان گذاشته بودند.

۰۱ خرداد ۱۳۹۷

Top