اردیبهشت ۱۳۹۷ - رسانه انقلاب

آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

یادداشتی از سعید ناصری درباره نقد کافه سینما بر عدم درجه بندی فیلم به وقت شام

رمزگشایی از دلایل مخالفت همه جانبه «کافه سینما» با «به وقت شام»

رمزگشایی از دلایل مخالفت همه جانبه «کافه سینما» با «به وقت شام»

یادداشتی از سعید ناصری درباره نقد کافه سینما بر عدم درجه بندی فیلم به وقت شام

مقارن با استقبال روزافزون مردم از «به وقت شام» آخرین اثر ابراهیم حاتمی‌کیا، کینه‌ها و عقده‌های یک جریان شبه روشنفکری فعال در سینما(سایت کافه سینما) هم شدت گرفت و با هر اکران جدیدی که از این فیلم می‌شد و نیز با هر استقبال باشکوهی که در یکی از شهرهای کشور از حاتمی‌کیا می‌شد انگار که راه نفس این گروه را بیشتر می‌بست و باعث می‌شد لاطائلات بیشتری ؛بر زبان و قلم بیاورند؛ به‌ویژه که یک سازمان انقلابی در نقش تهیه‌کننده و حامی مالی ظاهر شده بود و آنها هم از شنیدن نام این موسسه فرهنگی رسانه‌ای(اوج)- به قول ارسطوی پایتخت- کهیر می‌زدند!

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

Top