فروردین ۱۳۹۷ - رسانه انقلاب

آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۷

مصاحبه با حامد جعفری تهیه کننده فیل شاه

والت دیزنی بزرگ‌ترین اثرگذار حوزه کودک و نوجوان

والت دیزنی بزرگ‌ترین اثرگذار حوزه کودک و نوجوان

مصاحبه با حامد جعفری تهیه کننده فیل شاه

وقتی راجب به یک مجموعه‌ای مثل دیزنی صحبت می‏‌کنیم که در فضا‌های جنگ جهانی خصوصی بوده و خصوصی شکل گرفته، به نظر می‏‌رسد حتما در آن هدف اقتصادی بوده اما چرا دیزنی آمده این حوزه از سینما را انتخاب کرده؟ یعنی در حوزه انیمیشن! به نظرم دلیل آن فرهنگی بوده، یعنی اثرگذاری فرهنگی در گروه نوجوان بود.

۰۱ فروردین ۱۳۹۷

Top