اسفند ۱۳۹۶ - رسانه انقلاب

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

نقدی بر فیلم «مالکوم ایکس» ساخته اسپایک لی

مالکوم ایکس مصادره می‌شود

مالکوم ایکس مصادره می‌شود

نقدی بر فیلم «مالکوم ایکس» ساخته اسپایک لی

اسپایک لی باید چه می‌کرد؟ او مجبور شد تا حتی ضمن اینکه داستان سفر حج مالکوم ایکس را با تمام خاطرات و نامه‌هایی که به همسرش می‌نویسد و از برادری و عدالت می‌گوید طوری فیلم را بسازد تا مسأله مبارزات او علیه استبداد و نازیسم سفیدپوستان در اولویت مطرح شود و در پیشانی فیلم قرار بگیرد و موضوع اسلام و جنبش دینی مالکوم ایکس علیه این مسأله دردناک و تاریخی آمریکا به حاشیه رفته و در میان فیلم و قسمت‌های پایانی فیلم عملا فراموش شود و بیننده مالکوم را یک واعظ آتشین سیاه پوست آفریقایی بداند تا رهبر مبارز مسلمان!

۰۲ اسفند ۱۳۹۶

Top