شعر چیست و شاعر کیست؟ - رسانه انقلاب

شعر چیست و شاعر کیست؟

کوتاه درباره جایگاه شعر

روزگاری در یونان باستان شعر را تقلید از طبیعت می‌دانستند. دوران مدرن شعر در تصرف نظریه‌های ادبی چون صورت‌گرایی، ساختارگرایی، نشانه‌شناسی، تأویل متن و ساختارشکنی است و شان واژگانی و زبانی شعر اصالت می‌یابد. در ساحت ادبی شیعی شاعران شاگردان حضرت رحمان اند. خداوند گنجینه‌هایی در عرش دارد که کلیدهایش در دست شعرا است. مفهوم شعر تعاریف گوناگونی در خود گذرانده است و هر کدام از این تعاریف نمایندگان و آثار خاص خودش را تعین بخشیده است. این که شعر و ماندگاری آن را یک ثروت ملی برای هر فرهنگی بدانیم حرف گزاف و بیهوده‌ای نگفته‌ایم. شعر کمیتی نیست که با عدد و رقم و آمار ریاضی بتوان شان و اثرگذاری آن را تخمین زد. شعر کیفیتی است که زمان شان و وقار به آن می‌بخشد. شاعران و مصرف شعر در روزگاری در خدمت اشراف بوده است. در مقطعی در خدمت خلق حماسه یا تهییج انقلاب‌ها و ایدئولوژی‌ها و بیانیه‌ای برای احیا جریان‌ها. گاهی شاعری از فرط افسردگی و رخوت و پوچی روزگارش خودکشی می‌کند و گاه شاعری برای خلق شعر و حماسه‌اش به مبارزه می‌پردازد و در این راه جانش را هم نثار می‌کند. همه این چیزها شعر است اما شعر ناب مایه‌ای می‌خواهد برای گفتن و اصالتی که بر زبانش کلام حق را جاری سازد آنگاه شاعر، شاید بتواند بگوید شعر چیست وشاعر کیست؟

به این مطلب امتیاز دهید:
12345 (رای دهید)
Loading...

Top