درباره ما - سایت رسانه انقلاب- پایگاه تحلیلی رسانه و هنر انقلاب اسلامی

درباره ما

رسانه انقلاب

رسانه انقلاب

رسانه انقلاب تلاش می‌کند پایگاهی برای هنر و رسانه جبهه فکری فرهنگی انقلاب اسلامی در داخل و فضای بین الملل باشد. پوشش فعالیت‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای جبهه انقلاب و همچنین نقد و بررسی تحرکات رسانه‌ای آن و بررسی هویت‌های معارض روشنفکرانه داخلی و خارجی از اهداف این سایت است.
رسانه انقلاب سایتی تحلیلی-خبری است و اعضای تحریریه سایت تلاش می‌کنند که نگاهی عمیق و راهبردی نسبت به آثار و تولیدات هنری رسانه‌ای داشته باشند.
این سایت می‌کوشد که سلوکی مستقل ارائه دهد و به هیچ نهاد یا جریانی گرایش حزبی نداشته باشد و با نقد شالوده شکنانه، بنیان جریان‌ها و نهادهای هنری رسانه‌ای کشور را واکاوی کند. سایت رسانه انقلاب به همراه تحریریه خود کوشش می‌کند، نسبت به وقایع هنری رسانه‌ای کشور، سریع‌ترین و دقیق‌ترین تحلیل‌ها را ارائه بدهد.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: روح الله رجبی
مدیرفنی : سیدامیر رضوی

 


Top